Jaarstukken 2018

Waarderen

1.1 Waarderen

Deze activiteit heeft betrekking op het uitvoeren van de Wet WOZ ten behoeve van deelnemende gemeenten en, indirect, voor de in het GBLT deelnemende waterschappen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder:

  • verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet WOZ;
  • bepalen van de WOZ-waarden;
  • afhandelen van WOZ-bezwaren en beroepen.
ga terug