Jaarstukken 2018

Klantcontacten

1.5 Klantcontacten

Deze activiteit heeft betrekking op alle werkzaamheden die ontstaan door reacties van klanten (burgers en bedrijven). Het gaat om:

  • beoordeling en afhandeling van aanvragen kwijtschelding;
  • beoordeling en afhandeling van de beroepen (kwijtschelding);
  • beoordeling en afhandeling van ingediende bezwaren;
  • beoordeling en afhandeling van klachten;
  • behandeling van alle overige binnenkomende reacties via alle kanalen (Mijn Loket, post, telefoon, Twitter).
ga terug