Jaarstukken 2018

Bijlage A Kengetallen 2018

Bijlage A Kengetallen 2018

Deelnemende waterschappen

Deelnemende gemeenten

Drents Overijsselse Delta

Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Zuiderzeeland

Bunschoten
Dalfsen
Dronten
Leusden
Nijkerk
Zwolle

Provincies waarin de deelnemers zijn gelegen

Drenthe
Flevoland
Gelderland
Overijssel
Utrecht

Grootte van het verzorgingsgebied

1,175 mln. hectare

Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied per 31-12-2018

92

Aantal inwoners in het verzorgingsgebied per 31-12-2018

3,6 mln.

Aantal verzonden aanslagbiljetten belastingjaar 2018

1,9 mln.

Aantal opgenomen aanslagregels op aanslagbiljetten belastingjaar 2018

6 mln.

Aantal verzonden aanmaningen belastingjaar 2018

189.624

Aantal verzonden dwangbevelen belastingjaar 2018

 64.786

Totaal opgelegd aanslagbedrag belastingjaar 2018
Waarvan:

ten behoeve van de waterschappen
ten behoeve van de gemeenten

€ 651 mln.

€  535 mln.
€ 116 mln.

Totaal aantal bezette formatieplaatsen per 31-12-2018

164

Telefonische bereikbaarheid belastingjaar 2018

88%

Aantal formele klachten belastingjaar 2018
Waarvan gegrond verklaard

57
47%

ga terug