Jaarstukken 2018

Incidentele baten en lasten

2.2 Incidentele baten en lasten

Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen we naar deel II hoofdstuk 3 Jaarrekening 3.2 Exploitatierekening (naar kosten- en opbrengstsoorten).

ga terug