Jaarstukken 2018

Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar

2.1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar

GBLT heeft de speerpunten uit de Begroting 2018 grotendeels gerealiseerd. De belastingoplegging is nagenoeg volgens de productieplanning uitgevoerd. Dit is het effect van de verbeterde datakwaliteit en de inhaalslag op oude jaren. Ook de invordering verliep voorspoedig en het debiteurensaldo is teruggelopen. De waardering van de onroerende zaken voor de zes aangesloten gemeenten verliep volgens de afgesproken tijdlijn. Ten opzichte van de bestuursrapportages eerder in 2018 bevat de jaarrekening geen verrassingen. Dat is een signaal dat GBLT er steeds beter in slaagt om de belastinguitvoering beheerst te laten verlopen. Voor een uitvoerige toelichting verwijzen we naar deel I hoofdstuk 3 ´Overige ontwikkelingen in de organisatie´.

ga terug