Jaarstukken 2018

Heffen

1.2 Heffen

Deze activiteit heeft betrekking op het verzamelen, registreren, beoordelen, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de belastingheffing voor alle deelnemers in het GBLT. De volgende werkzaamheden worden daarvoor uitgevoerd:

  • verwerken van uitval van gegevens uit de basisregistraties (BRK, BRP en LV WOZ);
  • verwerken van mutatieleveringen uit andere bronnen;
  • fiscaal-juridische advisering over lokale belastingen en verordeningen;
  • het voeren van beroepsprocedures;
  • heffingstechnologische beoordeling van processen bij bedrijven;
  • het tijdig, volledig en juist opleggen en verzenden van aanslagen.
ga terug