Jaarstukken 2018

Terugblik

2 Terugblik

In de Begroting 2018 heeft GBLT speerpunten voor de bedrijfsvoering benoemd. In dit hoofdstuk leest u over de resultaten van deze speerpunten. Per speerpunt leggen we uit wat we hebben gedaan.

ga terug