Jaarstukken 2018

Welkom bij de eerste digitale versie van de jaarstukken van GBLT. In deze jaarstukken blikken we terug op het jaar 2018. De jaarstukken zijn onderverdeeld in twee delen. Deel I Bestuursverslag en deel II Programmaverantwoording. In deel II treft u ook de verplichte paragrafen en de jaarrekening 2018 aan.