Jaarstukken 2018

Gegevensbeheer

1.4 Gegevensbeheer

Gegevensbeheer is opgericht voor het op een procesgerichte wijze organisatiebreed, eenduidig en van voldoende kwaliteit (tijdig, volledig en juist) beheren van de gegevens. Data vormen de grondstof voor onze primaire taak: het heffen en innen van belastingen. De volgende activiteiten worden uitgevoerd door gegevensbeheer:

  • verwerken van de levering van de gegevens uit de BRK;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de BRP;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de NHR;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de BAG;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de WOZ;
  • terugmelden van gerede twijfel over gegevens uit bovenstaande basisregistraties.
ga terug